ឯកឧត្តមបណ្ឌិត លី ឆេង អគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប ផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី២ ដល់កម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ

(ភ្នំពេញ) ៖ ដើម្បីចូលរួមចំណែកពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល  សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ  បានផ្ដល់ទីតាំងជូនដល់ក្រុមការងារសម្រាប់រៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ លើកទី២  ជូនដល់ កម្មករ និយោជិត និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ប្រមាណជាង ២,០០០នាក់ ដែលមានរយៈពេល ៥ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *