កាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ លោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន បានក្រើនរំលឹកក្នុងសុន្ទរកថា គោលនយោបាយពីរដ្ឋធានីឥណ្ឌូនេស៊ី ថាប្រទេសនានាគួរតែជៀសវាងក្លាយខ្លួនជាកូនអុករបស់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗ

កាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ លោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន បានក្រើនរំលឹកក្នុងសុន្ទរកថា គោលនយោបាយពីរដ្ឋធានីឥណ្ឌូនេស៊ី ថាប្រទេសនានាគួរតែជៀសវាងក្លាយខ្លួនជាកូនអុករបស់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗ ក្នុងតំបន់ ព្រោះអាចនាំឲ្យមានហានិភ័យផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ដោយសារកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។

 

ប្រភព៖ Reuters