កាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ អាម៉េរិក បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចំនួន 14 យល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាលក់ស្តុកប្រេងចុងក្រោយបំផុតរបស់ពួកគេ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយតម្លៃប្រេងដែលបង្កឡើងដោយសារការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន

កាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ អាម៉េរិក បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចំនួន 14 យល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាលក់ស្តុកប្រេងចុងក្រោយបំផុតរបស់ពួកគេ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយតម្លៃប្រេងដែលបង្កឡើងដោយសារការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន៕

 

ប្រភព៖ Reuters