សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានបង្ហោះរូបចៅៗចំនួន៣នាក់ មកជួបលេងសម្ដេចនៅទីនោះ ខណៈចៅម្នាក់ជាប់ប្រឡង

(ស្វីស)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ខណៈដែលកំពុងតែដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នៅទីក្រុងហ្សូរិច ប្រទេសស្វីស សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហោះរូបចៅៗចំនួន៣នាក់ មកជួបលេងសម្ដេចនៅទីនោះ ខណៈចៅម្នាក់ជាប់ប្រឡង។