ប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅថ្ងៃអាទិត្យ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ជើងទីពីរនៃដំណើរទស្សនកិច្ច ដែលមានបំណងពង្រឹងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅទូទាំងអាស៊ី

ជប៉ុន៖ ប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅថ្ងៃអាទិត្យ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ជើងទីពីរនៃដំណើរទស្សនកិច្ច ដែលមានបំណងពង្រឹងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅទូទាំងអាស៊ី ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិន និងកូរ៉េខាងជើង ដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ដ៏គ្រោះថ្នាក់ ដែលមិនអាចប៉ាន់ស្មានជាមុនបាន។

 

ប្រភព៖ CNA