សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ប្រធានក្រុមការងាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះមូលដ្ឋានខេត្ដសៀមរាប នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនពេញសិទ្ធិ និងបេក្ខជនត្រៀម នៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្ដិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ជិត២០០០នាក់

សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ប្រធានក្រុមការងាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះមូលដ្ឋានខេត្ដសៀមរាប នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនពេញសិទ្ធិ និងបេក្ខជនត្រៀម នៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្ដិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ជិត២០០០នាក់ ។