កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា លោកនឹងនិយាយជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀត មកពីក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំងប្រាំពីរ អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏មានសក្តានុពលបន្ថែមទៀត ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី

កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា លោកនឹងនិយាយជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀត មកពីក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំងប្រាំពីរ អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏មានសក្តានុពលបន្ថែមទៀត ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី ជុំវិញសង្រ្គាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ Reuters