​ប្រមុខ​ការទូត​រុស្ស៊ី​បាន​អះ​អាង​ថា មេដឹកនាំ​ណា​ស៊ី អា​ដូ​ល​ហ្វ អ៊ី​ត្លែ (Adolf Hitler) មាន​ឈាមជ័រ​ជនជាតិ​ជ្វី​ស ប្រទេស​អ៊ីស្រាអែល​បាន​ផ្ទុះ​កំហឹងយ៉ាង​ខ្លាំង

អ៊ីស្រាអែល៖ បន្ទាប់ពី​ប្រមុខ​ការទូត​រុស្ស៊ី​បាន​អះ​អាង​ថា មេដឹកនាំ​ណា​ស៊ី អា​ដូ​ល​ហ្វ អ៊ី​ត្លែ (Adolf Hitler) មាន​ឈាមជ័រ​ជនជាតិ​ជ្វី​ស ប្រទេស​អ៊ីស្រាអែល​បាន​ផ្ទុះ​កំហឹងយ៉ាង​ខ្លាំង។ ក្រសួង​ការបរទេស​អ៊ីស្រាអែល​បាន​កោះ​អញ្ជើញ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​រុស្ស៊ី​ សម្រាប់​ការ​ស្រាយ​បំភ្លឺ និង​ទាម​ទារ​ឲ្យ​មានការ​សូម​អភ័យទោស​៕