បាល់ទាត់៖ ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករ ២០​នាក់​ផ្លូវការសម្រាប់​ចូលរួម​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ី​ហ្គេមលើក​ទី​៣១នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម

​ ​បាល់ទាត់៖ ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករជម្រើសជាតិបាល់ទាត់ ២០​នាក់​ផ្លូវការសម្រាប់​ចូលរួម​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ី​ហ្គេមលើក​ទី​៣១នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម បានចេញជាផ្លូវការហើយ ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​លោក Keisuke Honda អ្នកចាត់ការ​ទូទៅ​ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា៕​