កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ម្សិលមិញ អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNHCR)បាននិយាយថា មនុស្ស​ជាង ​៥​លាន ៥​សែន​នាក់​បាន​រត់​ភៀសខ្លួន​ចេញពី​ប្រទេស​អ៊ុយ​ក្រែ​ន ចាប់​តាំង​ពី​ការវាយប្រហារ​របស់​រុស្ស៊ី​លើ​ប្រទេសជិតខាង​មួយ​នេះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​កុម្ភៈ​

អ៊ុយក្រែន៖ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ម្សិលមិញ អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNHCR)បាននិយាយថា មនុស្ស​ជាង ​៥​លាន ៥​សែន​នាក់​បាន​រត់​ភៀសខ្លួន​ចេញពី​ប្រទេស​អ៊ុយ​ក្រែ​ន ចាប់​តាំង​ពី​ការវាយប្រហារ​របស់​រុស្ស៊ី​លើ​ប្រទេសជិតខាង​មួយ​នេះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​កុម្ភៈ​។ ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចងក្រង​ដោយ​ប្រើ​ប្រភព​ផ្សេងៗ​គ្នា ៕