ក្រុមហ៊ុនថាមពលយក្ស Gazprom របស់រុស្ស៊ី បានប្រាប់ប៉ូឡូញ និងប៊ុលហ្គារីថា ខ្លួននឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន ចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅ

ក្រុមហ៊ុនថាមពលយក្ស Gazprom របស់រុស្ស៊ី បានប្រាប់ប៉ូឡូញ និងប៊ុលហ្គារីថា ខ្លួននឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន ចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅ ដោយសារជម្លោះកាន់តែខ្លាំងឡើង រវាងរុស្ស៊ីជាមួយលោកខាងលិចជុំវិញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ Reuters