លោកស្រី Iryna Vereshchuk ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា នឹងព្យាយាមបង្កើតច្រករបៀងមនុស្សធម៌នៅទីក្រុង Mariupol

លោកស្រី Iryna Vereshchuk ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា នឹងព្យាយាមបង្កើតច្រករបៀងមនុស្សធម៌នៅទីក្រុង Mariupol នៅថ្ងៃចន្ទនេះ បន្ទាប់ពីបំណងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនទទួលបានជោគជ័យ ដោយបានចោតលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីថាមិនបានផ្អាកការវាយលុក។