ឯកឧត្តម អ៊ុ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក-សមាជិកា ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុងសិរីសោភ័ណ និងសកម្មជនយុវជនភូមិ ក្នុងសង្កាត់ទាំង៧ ក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ

នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក-សមាជិកា ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុងសិរីសោភ័ណ និងសកម្មជនយុវជនភូមិ ក្នុងសង្កាត់ទាំង៧ ក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ។