ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំង២ លោក Antony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ លោក Lloyd Austin អ៊ុយក្រែន បានស្នើសុំនូវអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀត

ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំង២ លោក Antony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ លោក Lloyd Austin អ៊ុយក្រែន បានស្នើសុំនូវអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀត ខណៈការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងមានភាពខ្លាំងឡើងៗ៕

ប្រភព៖ CNA