ចារកម្មអង់គ្លេសបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថា ទាហានរុស្ស៊ីមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យណាមួយ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេនៅក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងចុងក្រោយនេះទេ

​​(ទីក្រុងឡុងដ៍)៖ ចារកម្មអង់គ្លេសបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថា ទាហានរុស្ស៊ីមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យណាមួយ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេនៅក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងចុងក្រោយនេះទេ ខណៈទាហានអ៊ុយក្រែនបន្តក្រាញននាល ប្រយុទ្ធទប់ទល់៕

 

ប្រភព៖ Reuters