សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ  ឯកឧត្តម គីស៊ីដា ហ្វឹមីអូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ដើម្បីពង្រឹង និងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ ទំនង និង កិច្ចសហ-ប្រតិបត្តិការ រវាង ប្រទេស ទាំងពីរ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ  ឯកឧត្តម គីស៊ីដា ហ្វឹមីអូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ដើម្បីពង្រឹង និងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ ទំនង និង កិច្ចសហ-ប្រតិបត្តិការ រវាង ប្រទេស ទាំងពីរ។  ក្នុងខណ:នោះដែរ នាយក រដ្ឋមន្រ្តី ទាំងពីរ ក៏បានអញ្ជើញធ្វើជា អធិបតី ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈ នៃ កិច្ច សហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមកម្ពុជា និង ក្រសួង ដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និង ទេសចរណ៍ជប៉ុន ផងដែរ៕