សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ បានអញ្ជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយ ឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន មុនពិធីពិសារភោជនីហារថ្ងៃត្រង់ ជាមួយមេដឹកនាំនានា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ បានអញ្ជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយ ឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន មុនពិធីពិសារភោជនីហារថ្ងៃត្រង់ ជាមួយមេដឹកនាំនានា ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី៤ ស្តីពីបញ្ហាទឹកនៅតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក។