ប្រធានសភាជាន់ទាបនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯករាជ្យ និងព្រះបរមរូបព្រះបរមរតនកោដ្

ប្រធានសភាជាន់ទាបនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯករាជ្យ និងព្រះបរមរូបព្រះបរមរតនកោដ្ឋ។