លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក​ នឹងប្រកាសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត ស្តីពីការផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាមួយផ្សេងទៀត សម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ដល់ទៅ $800 លានដុល្លារ

លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក​ នឹងប្រកាសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត ស្តីពីការផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាមួយផ្សេងទៀត សម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ដល់ទៅ $800 លានដុល្លារដូចគ្នា នឹងសេចក្តីប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុន៕

ប្រភព៖ Reuters