សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់ នៃភាពស៊ាំសហគមន៍ដោយការចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់ នៃភាពស៊ាំសហគមន៍ដោយការចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ មានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង ដែលករណីឆ្លងមានកម្រិតតិចភាគរយបំផុត។