កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែន នៅថ្ងៃចន្ទនេះដែរ បានធ្វើទប់ទល់នឹងការបាញ់ស្រោចរបស់រុស្ស៊ី លើក្រុងនានា នៅភាគខាងត្បូងនិងភាគកើតនៃប្រទេស

គៀវ៖ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែន នៅថ្ងៃចន្ទនេះដែរ បានធ្វើទប់ទល់នឹងការបាញ់ស្រោចរបស់រុស្ស៊ី លើក្រុងនានា នៅភាគខាងត្បូងនិងភាគកើតនៃប្រទេស ៕

 

ប្រភព៖ Reuters