លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន​ បាននិយាយថា បានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ី នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Olaf Scholz ហើយ

គៀវ៖ លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថា បានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ី នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Olaf Scholz ហើយបានសរសើរថា កិច្ចសន្ទនា នេះបង្ហាញពីជំហរវិជ្ជមានរបស់អាល្លឺម៉ង់ចំពោះអ៊ុយក្រែន៕

ប្រភព៖ Reuters