លោក Volodymyr Zelenskiy បាននិយាយថា អ្នកផ្សេងទៀតគួរតែធ្វើតាម​ បន្ទាប់ពី លោក Boris Johnson បានធ្វើ ដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ដើម្បីសន្យាដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែតឹងរ៉ឹងលើប្រទេសរុស្ស៊ី និងផ្តល់នូវអាវុធការពារបន្ថែមទៀត ដល់អ៊ុយក្រែន

លោក Volodymyr Zelenskiy បាននិយាយថា អ្នកផ្សេងទៀតគួរតែធ្វើតាម​ បន្ទាប់ពី លោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស ដែលជាអ្នកគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់ អ៊ុយក្រែន បានធ្វើ ដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ដើម្បីសន្យាដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែតឹងរ៉ឹងលើប្រទេសរុស្ស៊ី និងផ្តល់នូវអាវុធការពារបន្ថែមទៀត ដល់អ៊ុយក្រែន៕

 

 

ប្រភព៖CNA