ប្រទេសG7 បាននិយាយថា រូបភាពនៃសាកសពរងទារុណកម្ម ការកាត់ទោសប្រហារជីវិត និងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ បានបង្ហាញការពិតពីសង្រ្គាមដ៏ឃោឃៅរបស់រុស្ស៊ី មកលើអ៊ុយក្រែន

ប្រទេសG7 បាននិយាយថា រូបភាពនៃសាកសពរងទារុណកម្ម ការកាត់ទោសប្រហារជីវិត និងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ បានបង្ហាញការពិតពីសង្រ្គាមដ៏ឃោឃៅរបស់រុស្ស៊ី មកលើអ៊ុយក្រែន ។ ក្រុមរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសប្រទេសG7 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ក្រោយជំនួបជាមួយសមភាគីអ៊ុយក្រែន លោក Dmytro Kuleba