លោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា សមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងពិភាក្សា ពីជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន

លោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា សមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងពិភាក្សា ពីជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ លោកអគ្គលេខាធិការ​ បានថ្លែងក្នុងទីក្រុងប្រ៊ូសែលថា ចំពោះអំពើឃោរឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងទីក្រុង Bucha និងនៅក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជាកន្លែងដែលជនស៊ីវិលត្រូវបានដាក់គោលដៅ និងបានចាត់ទុកទង្វើរនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម៕