ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ព្រមាន និងប្រកាសប្តូរផ្តាច់ រក្សាសុខសន្តិភាព នៅកម្ពុជាឱ្យបានគង់វង្ស នរណាក៏ដោយ ដែលមានបំណងចង់បំផ្លាញសុខសន្តិភាព ត្រូវតែកម្ទេច មិនត្រូវអត់ឱនឱ្យនរណាម្នាក់ឡើយ

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ និងសមិទ្ធផល នៃការស្តារ និងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាប៖ ព្រមាន និងប្រកាសប្តូរផ្តាច់ រក្សាសុខសន្តិភាព នៅកម្ពុជាឱ្យបានគង់វង្ស នរណាក៏ដោយ ដែលមានបំណងចង់បំផ្លាញសុខសន្តិភាព ត្រូវតែកម្ទេច មិនត្រូវអត់ឱនឱ្យនរណាម្នាក់ឡើយ ។