ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ថ្ងៃនេះកាលពី ៥២ឆ្នាំមុន ជាពេលដែលខ្ញុំ ក្លាយជាយុទ្ធជនរត់ចូលព្រៃតស៊ូ  ដែលជាការអំពាវនាវរបស់សម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ និងសមិទ្ធផល នៃការស្តារ និងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាប៖ ថ្ងៃនេះកាលពី ៥២ឆ្នាំមុន ជាពេលដែលខ្ញុំ ក្លាយជាយុទ្ធជនរត់ចូលព្រៃតស៊ូ  ដែលជាការអំពាវនាវរបស់សម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋ។