ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារ និងធ្វើសកម្មភាពចោរកម្ម ក្នុងក្រុងសៀមរាប សុំបញ្ចប់ទៅ ព្រោះកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពត្រូវបានបំពាក់គ្រប់តាមទីសាធារណៈអស់ហើយ

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ និងសមិទ្ធផល នៃការស្តារ និងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាប៖ អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារ និងធ្វើសកម្មភាពចោរកម្ម ក្នុងក្រុងសៀមរាប សុំបញ្ចប់ទៅ ព្រោះកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពត្រូវបានបំពាក់គ្រប់តាមទីសាធារណៈអស់ហើយ ។