នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី គន់ គីម អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា បានចុះពិនិត្យទីតាំងដីសម្បទានចំនួន២០០ហិកតា ដើម្បីរៀបចំដី និងសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនចំនួន ១០៤នាក់ ស្ថិតក្នុងឃុំដូនបា ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី គន់ គីម អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា បានចុះពិនិត្យទីតាំងដីសម្បទានចំនួន២០០ហិកតា ដើម្បីរៀបចំដី និងសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនចំនួន ១០៤នាក់ ស្ថិតក្នុងឃុំដូនបា ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង៕