ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ ពេលនេះ ម៉ោងនេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ទីកន្លែង ស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែជួបសង្រ្គាម

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ ពេលនេះ ម៉ោងនេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ទីកន្លែង ស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែជួបសង្រ្គាម ។