លោក Joe Biden ដែលបាននិយាយថា លោក Vladimir Putin មិនគួរបន្តកាន់អំណាចទៀតទេ វិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយបកទៅវិញថា វាអាស្រ័យលើប្រជាជាតិរុស្ស៊ី ក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេ មិនមែនអាម៉េរិកទេ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ម្សិលមិញ វិមានក្រឹមឡាំង បានកត់សម្គាល់របស់ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក Joe Biden ដែលបាននិយាយថា លោក Vladimir Putin មិនគួរបន្តកាន់អំណាចទៀតទេ វិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយបកទៅវិញថា វាអាស្រ័យលើប្រជាជាតិរុស្ស៊ី ក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេ មិនមែនអាម៉េរិកទេ៕

 

 

ប្រភព៖ Reuters