កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ​ ចិនបានបញ្ជាក់ ថាអ្នកដំណើរ និងនាវិក សរុប132 នាក់ នៅលើយន្តហោះ China Eastern Airlines ដែលបានធ្លាក់នោះ ត្រូវបានស្លាប់ទាំងអស់

កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ​ ចិនបានបញ្ជាក់ ថាអ្នកដំណើរ និងនាវិក សរុប132 នាក់ នៅលើយន្តហោះ China Eastern Airlines ដែលបានធ្លាក់នោះ ត្រូវបានស្លាប់ទាំងអស់៕

 

ប្រភព៖ Reuters