រូបសំណាក «ព្រះថោងនាងនាគ» មានកម្ពស់ ២១ម៉ែត្រ ដែលរចនាស្ថាបត្យកម្មដោយកូនខ្មែរ រសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ បានដឹកមកដល់រង្វង់មូល ព្រះថោងនាងនាគ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគគីរ ឃុំបិតត្រាង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ

រូបសំណាក «ព្រះថោងនាងនាគ» មានកម្ពស់ ២១ម៉ែត្រ ដែលរចនាស្ថាបត្យកម្មដោយកូនខ្មែរ រសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ បានដឹកមកដល់រង្វង់មូល ព្រះថោងនាងនាគ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគគីរ ឃុំបិតត្រាង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។