ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ២១ (តាខ្មៅ-ជ្រៃធំ) រួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ កុំមានផ្លូវល្អហើយ បែរជានាំគ្នាស្រែកយំព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ២១ (តាខ្មៅ-ជ្រៃធំ)

 

 

រួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ កុំមានផ្លូវល្អហើយ បែរជានាំគ្នាស្រែកយំព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ។