មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនជាន់ខ្ពស់មួយរូប បាននិយាយថា ទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចលើប្រទេសរុស្ស៊ី ជុំវិញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន គឺជាការចាក់សាំងដុតបញ្ឆេះសង្គ្រាម ឲ្យកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើង

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនជាន់ខ្ពស់មួយរូប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា ទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចលើប្រទេសរុស្ស៊ី ជុំវិញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន គឺជាការចាក់សាំងដុតបញ្ឆេះសង្គ្រាម ឲ្យកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើង។