លោក Antony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួន ១៨៦ លានដុល្លារដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន ទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស ដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន

លោក Antony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួន ១៨៦ លានដុល្លារដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន ទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស ដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ CNN

Leave a Reply

Your email address will not be published.