កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ រុស្ស៊ី បាននិយាយថា ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួន ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បានសម្លាប់ “ទាហានស៊ីឈ្នួលបរទេស” ដល់ទៅ 180 នាក់ ព្រមទាំងបានរឹបអូសអាវុធជាច្រើន ក្នុងអំឡុងពេលការវាយប្រហារនោះផងដែរ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ រុស្ស៊ី បាននិយាយថា ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួន ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បានសម្លាប់ “ទាហានស៊ីឈ្នួលបរទេស” ដល់ទៅ 180 នាក់ ព្រមទាំងបានរឹបអូសអាវុធជាច្រើន ក្នុងអំឡុងពេលការវាយប្រហារនោះផងដែរ ។

 

ប្រភព៖  AP

Leave a Reply

Your email address will not be published.