អ៊ុយក្រែន ៖ ស្ត្រី និងកុមារចំនួនប្រាំពីរនាក់ ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅខណៈកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើក្បួនរថយន្តដែលបើកគេចចេញពីភូមិមួយជិតទីក្រុង Kyiv គឺមិនដូចនឹងអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបើកច្រករបៀងមនុស្សធម៌នោះទេ

អ៊ុយក្រែន ៖ ស្ត្រី និងកុមារចំនួនប្រាំពីរនាក់ ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅខណៈកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើក្បួនរថយន្តដែលបើកគេចចេញពីភូមិមួយជិតទីក្រុង Kyiv គឺមិនដូចនឹងអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបើកច្រករបៀងមនុស្សធម៌នោះទេ៕

 

ប្រភព ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published.