ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និយាយថា ពិភពលោកត្រូវតែខិតខំទប់ស្កាត់សង្គ្រាមលោកលើកទី៣

ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និយាយថា ពិភពលោកត្រូវតែខិតខំទប់ស្កាត់សង្គ្រាមលោកលើកទី៣ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុបកំពុងបំផ្លាញ សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ី។ សហរដ្ឋអាមេរិក និងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ៊ុយក្រែន មានអាវុធដើម្បីការពារកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងឈ្លានពាន។ ប៉ុន្តែលោក បានបញ្ជាក់ថា ទាហានអាមេរិកនឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី នៅអ៊ុយក្រែននោះទេ។ ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងណាតូ និងរុស្ស៊ី គឺជាសង្គ្រាម លោកលើកទីបី ជាអ្វីដែលយើងត្រូវខិតខំទប់ស្កាត់។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.