រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមប្រកាសសាងសង់វិមានឯករាជ្យ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧ចាស់ ត្រង់ចំណុចទន្លេអ៊ុំស្ថិតនៅភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមប្រកាសសាងសង់វិមានឯករាជ្យ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧ចាស់ ត្រង់ចំណុចទន្លេអ៊ុំស្ថិតនៅភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *