បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ អ្នក និពន្ធ បទ ភ្លេង”កាត់ឆុង”របស់ ព្រាប សុវត្ថិ និង តន់ចន្ទសីម៉ាកំពុងល្បី

(ភ្នំពេញ) ៖ បង ប្អូន ពិត ជា ជ្រាប ច្បាស់ ហើយ បទ ចម្រៀង រួម គ្នា របស់ តន់ ចាន់ សីម៉ា និង ព្រាប សុវត្ថិ គឺ បទ”កាត់ ឆុង” ដែល បច្ចុប្បន្ន នេះ កំពុង តែ ល្បី និង មាន ការ គាំទ្រ ខ្លាំង។ បទ ដំបូង ក្នុង អាល ប៊ុប ពិសេស នេះ ត្រូវ បាន និពន្ធ ទំនុក ភ្លេង ដោយ លោក សាក់ ធារិទ្ធ ។
លោក សាក់ ធារិទ្ធ គឺ ជា អ្នក ពន្ធ ថ្មី ឈ្មោះ ធ្លាប់ មាន ស្នាដៃ ជា ច្រើន បទ កន្លង មក ហើយ បច្ចុប្បន្ន គាំ ជា អ្នកនិពន្ធ កុងត្រា ប្រចាំ ក្នុង ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ។ តាម Channel Galaxy Navatra បង្ហាញ ឲ្យ ដឹង ពី បទ”កាត់ ឆុង” ត្រូវ បាន និពន្ធ បទ ភ្លេង ដោយ លោក សាក់ ធារិទ្ធ ។

បទ ចម្រៀង ច្រៀង រួម គ្នា របស់ កំពូល តារា ចម្រៀង ព្រាប សុវត្ថិ និង តន់ចន្ទសីម៉ា ក្នុង អាល់ប៊ុម ដំបូង នេះ ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា គ្រាន់ តែ ចេញ មិន បាន ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ផង មាន អ្នក ទស្សនា ជា ច្រើន លាន ដង ទៅ ហើយ។

ចង់ ដឹង ថា បទ “កាត់ ឆុង” របស់ កំពូល តារា ចម្រៀង ព្រាប សុវត្ថិ និ ង តន់ ចន្ទសីម៉ា ដែល និពន្ធ បទ ភ្លេង ដោយ លោក សាក់ ធារិទ្ធ ពីរោះ រណ្ដំ ហើយ ចង់ រាំ លេង យ៉ាង ណា នោះ ស្ដាប់ ទាំង អស់ គ្នា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *