តើអ្នកនិពន្ធ ចន្ទ មល្លិកា និយាយអ្វីខ្លះពី ម្ចាស់ផលិត ថោន !

(ភ្នំពេញ) ៖ ក្រោយតារាច្រៀងខេម បាននិយាយរឿងផ្ទៃក្នុងខ្លះពីថោន ស្រាប់តែអ្នកនិពន្ធបទចំរៀង ឧត្តមស្វាមី កញ្ញា ចន្ទ មល្លិកា នៅមុននេះបន្តិចបាន និយយាបែបនេះ!
ពីមុនធ្លាប់ជា [កូន]ចៅគាត់🙏❤️🙏
ឥលូវទោះនៅឆ្ងាយក៏នៅតែគោរពស្រឡាញ់
គាត់ ព្រោះគាត់ធ្លាប់ជាពុកម៉ែយើង ទោះរយៈពេលខ្លីវែងមិនសំខាន់ អ្វីដែលសំខាន់ [មេ]មួយថ្ងៃ [មេ]មួយជីវិត🙏 ដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់និងដឹងគុណពី[កូន]ចៅចាស់
មិនមានអ្វីជូន[មេ]ពេលចេញឆ្ងាយ
តែអ្វីដែលកូនមានជាប់កាយគឺការស្រឡាញ់
ហើយបន្តប្រាប់ទៅអ្នកផ្សេងៗថាគាត់ធ្លាប់ជា[មេ]ជាពុកម៉ែ ដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំ❤️🙏❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *