កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ លោក Ferdinand Marcos Jr ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា រូបលោក ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងប៉េកាំង ជាងការមានជម្លោះរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូង

កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ លោក Ferdinand Marcos Jr ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា រូបលោក ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងប៉េកាំង ជាងការមានជម្លោះរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ហើយលោកបានបញ្ចាក់ថា នឹងព្យាយាមដោះស្រាយជម្លោះនេះតាមគ្រប់ទម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀតផងដែរ។

ប្រភព៖ Reuters