ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ ឯកឧត្តម កែវ ឈា និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីថតរូបជាមួយប្រធានាធិបតី ចូ បៃដិន នៅសេតវិមាន

ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ ឯកឧត្តម កែវ ឈា និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីថតរូបជាមួយប្រធានាធិបតី ចូ បៃដិន នៅសេតវិមាន។