កូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់អាម៉េរិកថា កំពុងបង្កើតបក្សសម្ព័ន្ធយោធាដូចជាអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង (NATO) នៅអាស៊ី ដោយអះអាងថា មហិច្ឆិតាចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង គឺមានតែធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងកាន់តែរឹងមាំប៉ុណ្ណោះ

(សេអ៊ូល)៖ កូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់អាម៉េរិកថា កំពុងបង្កើតបក្សសម្ព័ន្ធយោធាដូចជាអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង (NATO) នៅអាស៊ី ដោយអះអាងថា មហិច្ឆិតាចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង គឺមានតែធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងកាន់តែរឹងមាំប៉ុណ្ណោះ ៕

 

ប្រភព៖ Reuters