កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ប្រកាសផ្តល់ជំនួយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ចំនួន ១ពាន់លានដុល្លារ ដែលជាជំនួយអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែន

កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ប្រកាសផ្តល់ជំនួយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ចំនួន ១ពាន់លានដុល្លារ ដែលជាជំនួយអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែន ក្នុងនោះរួមមានប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែតប្រឆាំងនាវា គ្រាប់រ៉ុក្កែត និងកាំភ្លើងធំ ។

 

ប្រភព៖ Reuters