កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះ បានរកឃើញសាកសពមនុស្ស ៧នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ នៅប្រទេសអ៉ីតាលី ២ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះ បានបាត់ទំនាក់ទំនងពីប្រព័ន្ធរ៉ាដា

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះ បានរកឃើញសាកសពមនុស្ស ៧នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ នៅប្រទេសអ៉ីតាលី ២ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះ បានបាត់ទំនាក់ទំនងពីប្រព័ន្ធរ៉ាដា។

 

ប្រភព៖ Reuters