សូមចូលរូមអបអរសាទរ(កីឡារ៉ូវីណាម)  កីឡាករ អេ វីរៈខាំឈីតភូថង ទទួលបានមេដៃមាស១គ្រឿងជូនកម្ពុជាទៀតហើយ

(ហាណូយ)៖ សូមចូលរូមអបអរសាទរ(កីឡារ៉ូវីណាម)  កីឡាករ អេ វីរៈខាំឈីតភូថង ទទួលបានមេដៃមាស១គ្រឿងជូនកម្ពុជាទៀតហើយ ក្នុងវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធ បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះ កីឡាករហ្វីលីពីន CARLO VON BUMINAANG BASANIO ក្នុងលទ្ធផល ៧-២ នៅព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា Sea Game លើកទី ៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម ៕