កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារម្សិលមិញ លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី បាននិយាយថា វិស័យ​ប្រេង​កំពុង​ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល​ផ្លាស់ប្ដូរ​យ៉ាង​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​បាន​អះអាងថា អឺរ៉ុប​នឹងធ្វើ “​អត្តឃាត​សេដ្ឋកិច្ច​” ដោយ​សារតែ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​របស់​ខ្លួន​លើ​ទីក្រុង Moscow ព្រោះ​សង្គ្រាម​នៅ​អ៊ុយ​ក្រែ​ន

រុស្ស៊ី៖ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារម្សិលមិញ លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី បាននិយាយថា វិស័យ​ប្រេង​កំពុង​ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល​ផ្លាស់ប្ដូរ​យ៉ាង​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​បាន​អះអាងថា អឺរ៉ុប​នឹងធ្វើ “​អត្តឃាត​សេដ្ឋកិច្ច​” ដោយ​សារតែ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​របស់​ខ្លួន​លើ​ទីក្រុង Moscow ព្រោះ​សង្គ្រាម​នៅ​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​។

លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី បានបន្តថា តាមរយៈ​ការស្វែងរក​ការបញ្ឈប់​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ថាមពល​របស់​រុស្ស៊ី អឺរ៉ុប​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួនឯង​ឈឺចាប់​ដោយ​ការជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុមមន្ត្រី​ពី​រដ្ឋ​នានា​ប្រើ “​គំនិត​គ្មាន​ការពិចារណា​” របស់​លោក​ខាងលិច​ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​របស់​ប្រទេស​ខ្លួនឯង​។ លោក Putin បានបញ្ចាក់ថា “​សកម្មភាព​វឹកវរ​” របស់​អឺរ៉ុប​មិន​ត្រឹមតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ខ្លួន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែមទាំង​នាំទៅរក​ការកើនឡើង​នៃ​ប្រាក់ចំណូល​ពី​ប្រេង និង​ឧស្ម័ន​របស់​រុស្ស៊ី​ទៅវិញ​ទេ៕