កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ លោក អូឡាហ្វ សូលស៍ (Olaf Scholz) អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ បាននិយាយថា (ប្រទេសស៊ែរប៊ី) ត្រូវតែជំរុញការធ្វើកំណែទម្រង់ មួយចំនួន ដើម្បីសម្រេចបាន ក្នុងការចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប

(បែរឡាំង)៖ កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ លោក អូឡាហ្វ សូលស៍ (Olaf Scholz) អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ បាននិយាយថា (ប្រទេសស៊ែរប៊ី) ត្រូវតែជំរុញការធ្វើកំណែទម្រង់ មួយចំនួន ដើម្បីសម្រេចបាន ក្នុងការចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប។

លោក Scholz បានបញ្ចាក់ថា «សម្រាប់ស៊ែរប៊ី វាជារឿងសំខាន់ ដែលខ្លួនត្រូវបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ ដែលរួមទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មាន និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផែនការឧក្រិដ្ឋកម្មផងដែរ»

ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោក Vucic ក៏បានលើកឡើងដែរថា «វាជាជម្រើសរបស់ស៊ែរប៊ី ក្នុងការដើរលើវិថីអឺរ៉ុប បើទោះបីជាមានការមិនពេញចិត្តខ្លះតែមេដឹកនាំស៊ែប៊ី គាំទ្រចំពោះគោលនយោបាយរបស់អឹរ៉ុប»